Delegacija EU pokreće nacionalnu kampanju o podršci EU sektoru obrazovanja u Srbiji - OBRAZOVANJE JE VAŽNO.