Fondacija Tempus je osnovana 2002. godine sa misijom da podrži učešće obrazovnih ustanova u evropskim programima saradnje. U narednih 18 godina, Fondacija je stručnošću i razvijanjem sopstvenih kapaciteta postajala zadužena za veliki broj evropskih programa, koji su 2014. godine postali deo najvećeg evropskog obrazovnog programa – Erazmus+. Republika Srbija u programu učestvuje od samog početka, a 2019. godine je postala punopravna članica. Osim toga, Fondacija je od 2016. godine kancelarija zadužena za sprovođenje CEEPUS, srednjeevropskog programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja.

Od svog osnivanja, Fondacija Tempus doprinosi razvoju obrazovanja i ljudskih resursa i razvoju društva u celini podizanjem kapaciteta organizacija za mlade i drugih organizacija, uspostavljanjem saradnje sa svim društvenim partnerima, međunarodnom saradnjom i radom sa pojedincima i institucijama. Fondacija Tempus svojim radom učestvuje u promovisanju i sprovođenju obrazovnih programa EU, drugih obrazovnih programa, kao i različitih programa saradnje namenjenih svim nivoima obrazovanja i podršci mladima u Republici Srbiji kroz razvoj, koncipiranje i implementaciju projekata čiji je cilj unapređenje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i razvoj ljudskih resursa.

Fondacija Tempus pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju. Među ciljevima Fondacije se nalaze i pružanje jednakih mogućnosti svim tipovima obrazovnih i drugih institucija i organizacija u Republici Srbiji koje ispunjavaju uslove za učešće u programima EU za obrazovanje i mlade.

Aktivnosti Fondacije Tempus, između ostalog, podrazumevaju kreiranje i sprovođenja usluga, projekata i aktivnosti podrške za organizacije i pojedince i pružanje usluga podrške, promotivnih materijala, informacionih alata i baza podataka kao i razvoja alata i resursa za širu javnost, praktičare, donosioce odluka i sve ostale aktere. Shodno tome, primarni korisnici Fondacije Tempus su: visokoškolske ustanove, studenti, mladi, omladinski radnici i organizacije, škole i predškolske ustanove, donosioci odluka i državni organi, organizacije civilnog društva i preduzeća.

Pored sprovođenja najvećeg evropskog programa međunarodne saradnje u oblastima obrazovanja i obuka, mladih i sporta – Erazmus+, Fondacija Tempus doprinosi unapređenju sistema obrazovanja i kroz:

  • unapređenje sistema karijernog vođenja i savetovanja kroz aktivnosti Euroguidance i Europass centara;
  • unapređenje korišćenja IKT u nastavi, projektnoj nastavi i saradnji među obrazovnim ustanovama u Evropi kroz aktivnosti službi za podršku za eTwinning i EPALE platforme;
  • unapređenje informisanja učenika, studenata, mladih i njihovih roditelja o obrazovnim mogućnostima, kao i informisanje nastavnika o mogućnostima za stručno usavršavanje kroz aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus, baze obrazovnih mogućnosti Obrazovanje.rs, kao i Eurodesk centra za mlade;
  • unapređenje nastave stranih jezika kroz dodeljivanje Evropske jezičke oznake i aktivnosti Evropskog centra za žive jezike;
  • praćenje obrazovnih i omladinskih politika na evropskom nivou kroz aktivnosti Eurydice i Youthwiki mreža;
  • unapređenje internacionalizacije obrazovanja kroz bazu obrazovnih mogućnosti StudyInSerbia.rs i sprovođenje CEEPUS programa.

Svoje ciljeve Fondacija Tempus realizuje kroz mnogobrojne aktivnosti u koje, između ostalog, spada organizovanje informativnih dana, konferencija, radionica, akreditovanih seminara, vebinara, konsultacija i sl. Sve aktivnosti Fondacije Tempus su besplatne.