„Danijela je izuzetna, uvek mi pomaže i lepo mi sve objasni. Njoj mogu sve da ispričam”, kaže Magdalena, učenica trećeg razreda OŠ „Nada Purić” u Valjevu. Zajedno sa 40 drugara, Magdalena svakodnevno ima pomoć pedagoškog asistenta da bi lakše savladala školsko gradivo.

Danijela Janković već 12 godina u ovoj školi radi kao pedagoški asistent, radi sa decom, a nastavnicima približava život ove dece van škole. „Ja sam spona između nastavnikâ, roditeljâ, dece i institucija. Imamo dosta romske dece koja žive u veoma teškim uslovima. Njihov rad i napredovanje u školi dosta su otežani, jer nemaju osnovne uslove za život i za učenje”, ističe Danijela.

Kroz projekat EU „Obrazovanje za sve”, Danijela je prošla obuke za pedagoškog asistenta. „Naučila sam kako da radim, da sarađujem sa decom, roditeljima i nastavnicima. Na obukama smo radili na pripremi svih aktivnosti koje sada primenjujem u svom radu”, priča ona.

Za posao je, kaže, motivišu deca, naročito ona iz siromašnijih porodica. Kako i sama dolazi iz romske zajednice, poznato joj je da većina porodica veoma teško živi. Srećna je kad može da ohrabri učenike i pomogne im da upišu i završe srednju školu.

„Kad sam počela da radim, imali smo mnogo dece koja napuštaju osnovno obrazovanje, a danas i grad Valjevo stipendira učenike romske nacionalnosti. Značajna je i podrška EU kroz stipendije za srednjoškolce. Upravo pripremam dokumentaciju da bi deca konkurisala. Važno mi je da znam da imaju podršku i kada izađu iz naše škole”, rekla je Danijela.

Ponosno pominje uspehe svojih učenika, kako kaže – svoje dece. „U prošloj generaciji imala sam četiri učenika koji su upisali srednju školu, a sada će ih grad podržati stipendijom. Prošle godine jedan naš odličan učenik koji živi u veoma teškim uslovima bio je stipendista grada”, kaže Danijela.

Koleginicu Danijelu direktorka škole Ana Savković vidi kao „anđela čuvara” koji svakodnevno brine o učenicima. „Ona im je podrška, sluša njihove probleme i rešava ih”, kaže Ana i dodaje da Danijela obilazi romske porodice i da im pomaže u svim životnim potrebama – zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i obrazovnim.

Ana se seća kako su pre 12 godina u ovoj školi brinuli o romskim đacima koliko su bili u mogućnosti. „Insistirali smo na tome da završe osnovnu školu da bi mogli da se zaposle, da imaju bar neku diplomu. Mnoge devojčice se rano udaju, napuste školu”, kaže ona.

Nakon učešća u projektu „Obrazovanje za sve” – sve se promenilo. „Prošli smo edukaciju o kulturi Roma da bismo shvatili njihove vrednosti i način života. Mislili smo da ih poznajemo, ali se nismo bavili njihovom kulturom i kulturnim nasleđem. Sada je drugačije, sada ih bolje poznajemo i razumemo”, kaže direktorka.

Ponosna je što za Svetski dan Roma, 8. aprila, svake godine organizuju dvojezičnu priredbu – na srpskom i na romskom jeziku. „Najlepši deo priredbe su pesme na romskom koje izvode članovi hora i daruju nas divnim zvucima romske muzike i pesme”, kaže Ana Savković.

„Najveća dobit ovog projekta je u zadržavanju učenika u obrazovnom sistemu. Ranije smo imali osipanje romske populacije iz škole, 30 odsto učenika nije završavalo školu. Danas je drugačije – svi Romi u našoj školi završe osnovno obrazovanje”, kaže ona i dodaje da su kroz projekat uveli mehanizme da odlični učenici pomažu romskoj deci dodatnim radom posle škole. „To je veoma delotvorno i dobrobit je i za jedne i za druge učenike”, kaže Ana Savković i dodaje da je obrazovanje važno za čoveka, za sreću i za bolji život.

Projekat Evropske unije „Obrazovanje za sve” sproveden je u 180 predškolskih ustanova i osnovnih škola u Srbiji i bio je usmeren na veću društvenu inkluziju u školskom sistemu Srbije. Uvođenje pedagoškog asistenta, pomoćnika u nastavi učenicima kojima je to potrebno, imalo je cilj da se deca sa ekonomskim i socijalnim poteškoćama ohrabre i osnaže da ostvare svoje mogućnosti. Tokom trajanja projekta, 190 pedagoških asistenata završilo je obuku za pružanje pomoći deci sa posebnim obrazovnim potrebama, a danas u školama Srbije radi više od 250 pedagoških asistenata.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, inkluzivno obrazovanje.