Kada neki učenik ima prosek ocena 4,46, obično mu profesori kažu da mora još malo da radi i da se potrudi da bi imao odličan uspeh. Šta se dešava kada cela škola ima tako visoku prosečnu ocenu?

Odgovor na ovo pitanje imaju zaposleni u Gimnaziji „Svetozar Marković” u Novom Sadu, jer je upravo o toj školi odlikašici reč. Ova škola jedna je od deset gimnazija u Srbiji koja je bila uključena u projekat Evropske unije „Razvionica” („Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala”).

„Našim nastavnicima je tokom obuke ponuđen integrisan pristup određenim temama”, kaže direktorka novosadske Gimnazije „Svetozar Marković” Tatjana Vukadinović. „Poslednjih decenija bila je prisutna podela – na biologiji su obrađivali jednu, na hemiji drugu tematiku, na sociologiji treću. Sada je taj novi pristup integrisan, bazira se na povezivanju gradiva i učenici se upućuju da rešavaju probleme koji su za njih aktuelni”, kaže i dodaje da su tokom obuka i nastavnici učili o integrisanom pristupu i vežbali kako da zajednički realizuju određene teme.

Ona smatra da su programi u „Razvionici” bili dobro pripremljeni. To znači da se učenje ne odvija samo individualno, već upravo kroz razmenu znanja sa drugim učenicima. Zahvaljujući projektu, uveden je pojam samoregulisanja učenika – ne poklanja se pažnja samo razvoju znanja, već se brine i o emocionalnom i socijalnom aspektu, koji do tada nisu bili u fokusu.

„Da bi jedan učenik napredovao u procesu učenja, veoma je važna i emocionalna i socijalna komponenta. Ukoliko učenik dolazi iz porodice koja ima probleme ili bolesti, on emocionalno nije usredsređen na učenje. Tada nastupaju naši nastavnici radeći na prilagođavanju pristupa i motivisanju učenika i prilaze im sa uvažavanjem i razumevanjem”, kaže direktorka.

Kroz „Razvionicu” je prošlo oko 14.000 prosvetnih radnika, koji sada imaju drugačiji pristup u radu sa učenicima. Drugačiji, dinamičniji i interaktivni pristup nastavi dao je svoje rezultate – smanjen je broj konflikata i izostanaka, a povećana je prosečna ocena učenika, pa i škole u celini. Pre desetak godina bilo je oko stotinu izostanaka po učeniku, a ove godine ih je manje od 60.

Osim važnih obuka koje su nastavnici uspešno završili tokom „Razvionice”, ova škola dobila je opremu pomoću koje se realizuju i drugačiji pristupi nastavi: računare, interaktivne table, specijalizovanu opremu za laboratorije za prirodne nauke, štafelaje i peć za pečenje gline za nastavu likovnog, dva pijanina za časove muzičke kulture.

Gimnazija „Svetozar Marković” sada je i „škola vežbaonica”. Ovde se obavlja mentorska praksa i rad sa budućim nastavnicima, sa studentima završnih godina fakulteta. Oni dolaze u školu i sa svojim mentorima vežbaju buduću profesiju – rad sa učenicima.

„Naših 30 nastavnika prošlo je mentorsku obuku, a bavljenje kvalitetnim mentorstvom uticalo je i na podizanje kvaliteta nastave. Pripremajući se za rad sa studentima, podstiču se i nastavnici mentori da sarađuju sa kolegama, budu otvoreni za kritičko preispitivanje svojih pristupa, postignuća i aktivnosti, kao i da evoluiraju svoj rad. Na posredan način osnaženi su i nastavnici i to je dovelo do boljih postignuća učenika i do većeg kvaliteta rada”, kaže Tatjana Vukadinović.

Evropska unija finansirala je projekat „Razvionica” sredstvima od 8,5 miliona evra. Više od 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji u kojima se sprovodila obuka nastavnikâ opremljeno je nastavnim sredstvima i učilima u vrednosti od oko 100.000 evra po svakoj školi.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, Evropska unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju.