„Nemoj da učiš napamet, reci mi to svojim rečima. Znam šta piše u knjizi, kaži šta ti misliš o tome. Ne ponavljaj kao papagaj, ovo nije pesma koja se uči napamet” – svako od nas je bar jednom čuo u školi ove profesorske rečenice. Učenici često, u želji da pokažu svoj veliki trud, napamet nauče zadate lekcije i samo reprodukuju ono što piše, bez udubljivanja u sadržaj i namere da to nekada iskoriste.

Kako motivisati učenike? Na koji način smanjiti konflikte u školi i bežanje sa nastave? Kako deci približiti da ne treba da uče samo za ocenu, već da primenjuju stečeno znanje? Odgovore na ova i slična pitanja danas može da pruži bilo koji od skoro 14.000 nastavnika u Srbiji koji su učestvovali u projektu EU „Razvionica” („Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala”).

„Časovi su sada drugačiji, zanimljiviji. Kada obrađujemo lektiru, učenici dobiju zadatak i sami traže materijale, prave i izlažu prezentacije, daju svoje mišljenje i viđenje pročitanog dela. To se razlikuje od klasičnog ex catedra predavanja”, kaže Lidija Rolović, nastavnica srpskog jezika i književnosti u beogradskoj Osnovnoj školi „Ćirilo i Metodije”, koja je učestvovala u projektu.

Ona dodaje da se i na brojnim treninzima insistiralo na tome da profesori praktično primenjuju svoje znanje i drugačije oblikuju predavanja. Predavači im na treninzima nisu nudili gotova rešenja, već su ih podsticali da sami nađu rasplet određene situacije – upravo kao što oni sada na časovima rade sa svojim učenicima.

Cilj ovog projekta bio je da se primeni moderni nacionalni kurikulum za osnovno i opšte srednje obrazovanje, kao i da se poboljša profesionalni razvoj nastavnika. Oni su podsticani da međusobno sarađuju, da razmenjuju znanje i iskustvo, kako bi unapredili svoj pedagoški rad i svoje kompetencije. Savremeni pristup učenju deo je reforme obrazovanja u Srbiji.

Osim novih koncepata predavanja i načina učenja koje su nastavnici uveli u svoj rad, škole učesnice projekta „Razvionica” dobile su brojnu opremu koja je olakšala nastavu i poboljšala rad sa decom.

„Svi kabineti opremljeni su učilima i nastavnim sredstvima, dobili smo i laptop računare, projektore i interaktivne table. Opremljeni su kabineti za biologiju, fiziku, hemiju, a dobili smo i muzičke instrumente i sprave za fizičku kulturu”, kaže direktorka škole Manuela Ilić. Ona ponosno ističe da je nakon ovog projekta škola koju vodi postala model za druge škole i sada pruža podršku kolegama – otvorena je za nastavnike drugih škola da dođu i vide kako u praksi izgledaju časovi i novi način rada.

Tokom „Razvionice” neke škole su postale „vežbaonice”, što znači da se u njima odvija i mentorska praksa budućih nastavnika. Studenti završnih godina raznih fakulteta posećuju časove svojih mentora, koji su, takođe, prošli obuke za mentorstvo u okviru ovog projekta. Studenti imaju priliku da na praktičan način steknu iskustvo za svoj budući poziv. Osim Učiteljskog fakulteta, sa kojim OŠ „Ćirilo i Metodije” već godinama sarađuje, nakon „Razvionice” njihova vrata otvorena su i za studente drugih fakulteta – Filozofskog, Filološkog, Fakulteta primenjenih umetnosti, Fakulteta za medije i komunikacije, Odseka za psihologiju.

U školama koje su učestvovale u projektu „Razvionica” manje je konflikata među učenicima, a smanjen je i broj izostanaka sa nastave. Zahvaljujući tome i novom, savremenom načinu predavanja, uspeh učenika je poboljšan, što pokazuju i brojna učešća i nagrade na takmičenjima.

Evropska unija finansirala je projekat „Razvionica” sredstvima od 8,5 miliona evra. Više od 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji u kojima se sprovodila obuka nastavnika opremljeno je nastavnim sredstvima i učilima u vrednosti od oko 100.000 evra po svakoj školi.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, Evropska unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju.