„Evo Neše! Brzo, bako! Zakasniću u vrtić”, požuruje baku mali Nikola. Sa plavim rancem na leđima, nasmejan ulazi u kombi i seda na mesto. Vaspitačica mu vezuje pojas i mala družina kreće.

Svakog dana, oko pola 12, sa parkinga Predškolske ustanove „Crvenkapa” u Malom Zvorniku, vozač Neša kreće belim kombijem po krivudavom planinskom putu do obližnjih sela. U tačno određeno vreme staje ispred kuće svakog mališana i odvozi ih u igraonicu-vrtić, u jednoj od seoskih osnovnih škola. I tako već osam godina, bez obzira na godišnje doba. Zimi, kad napada sneg, bude otežano, ali kombi stigne do svakog deteta.

Više od hiljadu mališana, uzrasta od tri do pet i po godina, uključeno je u programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja u „Crvenkapi” u Malom Zvorniku. Ona koja žive u udaljenim selima nisu ranije mogla da idu u vrtić u centru ovog mesta, na obali Drine, u zapadnoj Srbiji.

Zahvaljujući kombi-vozilu, dobroj organizaciji vrtića i lokalnih osnovnih škola, kao i podršci opštine, deca se svakodnevno dovoze u prostorije škola u selima Brasina i Donja Borina, gde sa vaspitačicama provode četiri sata, a potom se kombijem vraćaju kući. Vrtić postoji i u prostorijama osnovnih škola u selima Radalj, Velika Reka i Trešnica, ali s obzirom na to da žive u blizini, deci iz tih sela nije potreban prevoz. Uz podršku Evropske unije, prostorije su opremljene igračkama, nameštajem i ostalom potrebnom opremom. Tu borave i deca koja pohađaju pripremni predškolski program. Opština Mali Zvornik finansira ove programe od njihovog uvođenja, 2012. godine.

Prema rečima Olge Spasojević, direktorke PU „Crvenkapa”, i vaspitačica koje rade sa decom, „i deca i roditelji veoma su zadovoljni ovim programima, koji su omogućili da deca budu uključena u predškolsko vaspitanje i obrazovanje”.

„Najmlađe dete ima tri godine. Vaspitači kažu da su se i najmlađa deca, s obzirom na to da ranije nisu imala priliku da provode vreme sa drugom decom, brzo prilagodila i da učestvuju u svim aktivnostima”, kaže direktorka Spasojević.

„’Crvenkapa’ je našla put do svakog deteta i nastojimo da svu decu uključimo u predškolski program”, kaže direktorka.

Vrtić iz Malog Zvornika među prvima je u Srbiji uveo ove programe uz podršku Evropske unije. Pored kombi-vozila, ustanova je dobila IT opremu, igračke i nameštaj. Vaspitači su učestvovali u brojnim obukama sticanja novih znanja i veština u svakodnevnom radu sa decom.

Direktorka Spasojević planira da proširi prostor, kao i da sredi deo u glavnoj zgradi za rekreaciju dece, nakon čega više neće biti liste čekanja za upis u vrtić.

„Crvenkapa” je danas moderna ustanova u kojoj su uvek spremni za novine koje će doprineti razvoju predškolstva, jer je to veoma važno za vaspitanje i obrazovanje dece i njihovu pripremu za dalje školovanje.

Podrška Evropske unije reformi predškolstva u Srbiji

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život. Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama EU, gde je 95 odsto dece uključeno u vrtiće.

Evropska unija kontinuirano pruža podršku reformi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji kao osnovi celoživotnog učenja. Dosad je uloženo oko šest miliona evra za reformu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

U martu 2019. započeo je projekat „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja” (SUPER), u koji je uključeno 50 predškolskih ustanova i lokalnih samouprava. Pre ovog projekta realizovan je i projekat „Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji” – IMPRES (2011‒2014), prvi iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji je u Srbiji finansirala EU donirajući 3,75 miliona evra. Projekat je doprineo socijalnoj inkluziji i smаnjenju siromaštva unаpređivаnjem usluga u oblasti predškolskog obrazovanja i vаspitаnjа i širenjem dostupnosti za svu decu.

Donacija EU obezbeđena tokom 2020. za didaktičku, IT opremu i nameštaj u iznosu od oko milion evra dodatno je doprinela kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju za 56 predškolskih ustanova u 55 gradova u Srbiji.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, Evropska unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju.