Predškolska grupa

Vaspitač: Biljana Kirovski

Mlađa grupa

Vaspitači: Jelena Ilić i Lidija Milošević