Jaslena grupa Mini Petrovac

Jaslena grupa Šilja Petrovac

PPG Cvrčak Petrovac

PPG Lane Kamenovo

PPG Lasta Petrovac

PPG Leptirić Covdin

PPG Pačići Bistrica

PPG Sunce i Kolibri Petrovac

PPG Sunce Rasanac

PPG Zeka Burovac

Srednja grupa Pčelica Petrovac

Starija grupa Delfin Petrovac

Spot pesme koju su snimila deca PPG Sunce i Kolibri