Pripremna predškolska grupa 2

Vaspitači: Snežana Božinović i Sanja Cvetković

Likovni radovi

Srednja vaspitna grupa 2

Tema: Jesen